Radim Valigura

solutions for businesssport + more
Kde je energie,
tam je i odvaha.
Kde je odvaha,
není místo pro alibi.
Vážení klienti,
působím v mnoha oblastech.

Jednou mě spatříte v obleku s fixem u flipchartu vést manažery,
jindy zase v kimonu s mečem trénovat sportovce,
příště možná usednete na jednu z mých vzdělávacích přednášek,
nebo mě jako terapeuta navštívíte se svými osobními tématy.

Všechny mé role spojuje jedno společné téma:
kvalita naší energie a umění s ní efektivně zacházet.

Radim Valigura

Co dělám

Zvyšuji efektivitu fungování jednotlivců, týmů a organizací.

Učím své klienty orientovat se na poli jemnohmotných souvislostí,
vnímat a chápat energii a trénovat tak nevšední dovednosti
pro zkvalitnění profesního a osobního života.

Moje činnost se opírá

o 25 let praxe ze světa vrcholového sportu v roli hráče
o 17 let praxe ze světa vrcholového sportu v roli trenéra a kouče
o 12 let praxe z korporátního světa podnikání v roli konzultanta a lektora
o 10 let praxe z oblasti uvolňování podvědomého stresu v roli facilitátora One Brain Kineziologie – 3in1 Concepts®
o spoluautorství dvou metod fyzického tréninku efektivity pod tlakem – o gumdo® a Mental Supremacy®
o 5 let inženýrského studia oboru Business & Management, VUT v Brně
o 4 roky profesního života mimo ČR a plynulou znalost anglického a německého jazyka
o 9 let zkušeností v roli otce a manžela

Činnost v obrazech

Byznys

Jako konzultant podporuji stabilizační a rozvojové procesy firem a korporací 
především v obdobích utváření strategických rozhodnutí a dynamických změn.

 

Radim Valigura

Při poradenství HR managementu v tématech vyjednávání se zaměstnanci

Radim Valigura

Při ukázce aplikace dynamických principů do podnikání

Radim Valigura

Při moderaci strategické porady

Radim Valigura

Při provádění tréninkového workshopu Mental Supremacy®

Radim Valigura

Při vedení strategického worshopu

1:52
Radim Valigura

Z další konzultantské činnosti: scénář a režie korporatního videa

Vrcholový sport

Jako konzultant, trenér, kouč a mentor spolupracuji se sportovci
na tématech zvládání soutěžního stresu a zvyšování odolnosti pod tlakem.

Radim Valigura

Při koučinku bývalé světové jedničky Martiny Hingisové

Radim Valigura

Při přípravě české reprezentace žen v pozemním hokeji na evropský šampionát

Radim Valigura

Při koučinku české reprezentace žen při evropském šampionátu v ragby


Radim Valigura

Při tréninku s českým olympionikem v plavání Janem Mickou

Radim Valigura

Při předsoutěžním tréninku s týmem Technology Mladá Boleslav


Radim Valigura

Při workshopu s českými reprezentanty v cyklistice Petrem Vakočem, Ondřejem Cinkem a Kristianem Hynkem

Radim Valigura

Při tréninku se slovenskou florbalovou reprezentací žen

4:12
Radim Valigura

Vzdělávací dokument o přípravě Jana Koukala, 18 násobného mistra ČR ve squashi

Školství a výchova

V roli učitele a lektora působím na akademické půdě, kde ve spolupráci se vzdělávacími institucemi
přispívám studentům, dětem a jejich rodičům svými přednáškami a workshopy.

Radim Valigura

Při přednášce konference Job Challenge pořádané Karierním centrem Masarykovy Univerzity v Brně.

Radim Valigura

Při přednášce na Mezinárodní konferenci psychologie a sportu pořádané Fakultou psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Radim Valigura

Při výuce studentů trenérství na Fakultě tělesného pohybu a sportu Univerzity Karlovy

Radim Valigura

Při přednášce na semináři pro manažery hokejových klubů pořádaném Českým hokejovým svazem na FTVS UK

Radim Valigura

Při vzdělávacím workshopu pro rodiče na téma efektivní komunikace a vedení dětí

Radim Valigura

Při výuce témat zvládání stresu a koncentrace pro sportující děti

Osobní rozvoj

Jako konzultant Mental Supremacy® a facilitátor energetické psychologie One brain Kinesiology – 3in1 Concepts®
poskytuji veřejnosti specializovaná individuální sezení pro zvládání výzev každodenního života.

(více k tomuto tématu níže v otázkách a odpovědích)

Činnost v textu

Otázky a odpovědi

Tato sekce je určena především pro ty z vás, kdo uvažujete o spolupráci
a chcete hlouběji pochopit moji filosofii, jak přemýšlím, a co vlastně dělám.
Otázky a odpovědi mají na sebe logickou návaznost, proto doporučuji přečíst v celém kontextu.

 

+ Co je podstatou mé činnosti?

Všichni jsme svým způsobem baterky, které svítí tak jasně a výrazně, kolik energie v sobě aktuálně mají. Toto pomyslné světlo nám umožňuje vidět jasněji naši cestu ve tmě nejistoty, kterou přináší doba změn a nestabilní půdy pod nohama. Kvalita naší energie a její hladina je klíčová pro míru naší odolnosti tyto náročné časy ustát, neklesat na mysli, a s napřímenými zády udržet původní kurz. Tato hladina energie ovšem neustále kolísá. Její dynamické výkyvy můžeme pozorovat na kontrastu námi zažívaných pocitů – od těch vysokovibračních jako je například pocit povznesení, odvahy a chuti dělat velké věci, k těm nízkoenergetickým – pocitům psychické vyčerpanosti, jako je demotivace, bezmoc, zlost, strach nebo vina. Zjednodušeně řečeno, čím více a kvalitnější energii máme, tím lépe se cítíme.

Zvažte sami: Jakou úspěšnost bude mít člověk nacházející se například v pocitech strachu nebo viny? Jak moc bude progresivně myslet, efektivně vést podřízené či v důležitých momentech rozhodovat zápasy?

Důvodem poklesu naší energie a tomu odpovídajících emočních výkyvů je její nerovnovážná výměna mezi námi a okolím. Přesněji mezi námi a jinými lidmi nebo mezi námi a lidmi vytvořenými subjekty a systémy. Jednoduše řečeno, aniž bychom chtěli, vydáme ze sebe více než přijmeme. A co je podstatné: to všechno se nám děje, aniž bychom si to uvědomovali – tedy na nevědomé rovině za našimi zády.

 • ● Jen si to sami vyzkoušejte. Zaměřte pozornost na sebe a pozorujte, kolikrát za den vám “spadne” energie a vy se začnete cítit nekomfortně. Nejen, že se fyzicky vyčerpáte při nějaké činnosti, ale pozorujte se například při každodenní komunikaci s partnerem, klienty nebo autoritami v podobě nadřízených, rodičů, trenérů. Stejně tak pozorujte, co dělá Vaše energie při tom, když se vám něco nedaří nebo když jste pod tlakem systému. A taky pozorujte, jak tyto výkyvy okamžitě ovlivňují vaše schopnosti, jako je například pohotovost nebo rozhodnost, a to už vůbec nemluvím o schopnosti strategicky myslet a vidět věci v souvislostech.

 

Takže co vlastně dělám? (vysvětleno v přeneseném významu)

Vybavuji své klienty pokročilým vzděláním …

 • ● jenž “uzemní” pojem energie do přijatelné a uchopitelné podoby pro každodenní potřeby
 • ● které vám ukáže cestu, jak odhalit a postupně zalepit “díry”, kudy vám energie nechtěně uniká
 • ● na jehož základě si vytvoříte dovednosti pro svobodnější volbu cesty vašim životem.
Takže co vlastně dělám? (vysvětleno praktičtěji)

Když budete chtít aktivně fungovat přes hranice našeho státu, půjdete za lektorem, který vás naučí mluvit cizí řečí. Když budete chtít činit kroky spojené s právní tématikou, ať už v osobní rovině (např. koupě nemovitosti, dědictví, rozvod) nebo v profesní rovině (např. založení firmy, rozvázání pracovního poměru apod.), ani vás nenapadne, že byste nešli za právníkem, který Vás danou problematikou bezpečně provede. Když se blíží čas daňového přiznání, logicky se nabízí návštěva daňového poradceTroufnu si tvrdit, že v těchto a mnoho dalších případech se nejspíš nebudete spoléhat na vlastní síly, ale využijete “zkratku” v podobě zkušeností a profesní kompetence jiného člověka. Vše zde má “hmotný” základ v podobě jasné logiky. Je to jednoduše uchopitelné a prakticky řešitelné. Dává to smysl.

Ovšem čas od času, a dáte mi možná za pravdu že většinou neplánovaně (nemoc apod.), získáte prostor zpomalit a vystrčit hlavu z “kolotoče” každodenního výkonu. A většinou tehdy, když máte čas hlouběji přemýšlet, uvědomíte si témata, které se vás osobně dotýkají, ale netýkají něčeho “hmatatelneho” a nikde není uveden konkrétní postup řešení jako v předešlých případech. A zde začíná má kompetence..

Využívám svých 20 let praxe práce s těmito “vzdušnými” tématy, abych vám pomohl se v této “nehmotné” rovině orientovat, získat vzdělání a vytvořit tak pevnou strukturu uvědomění, o kterou se můžete opřít nejen v časech krizí a dynamických změn.

Povaha mých služeb má několik rovin lišících se oblastí dopadu (profese či osobní tématika). Stejně tak se můj přístup a metodika liší dle toho, zda pracuji s jednotlivci, týmy nebo systémy. Pro konkrétnější představu o mé činnosti můžete přejít do následující sekce.

 

+ Jak pracuji s jednotlivci?

 

Obsah sekce
1. Kde máme společné téma – proč za mnou klienti přicházejí
2. Co je řešením tématu – hlavní cíl spolupráce
3. Kdo jsou moji klienti
4. Jak spolupráce probíhá – praktický postup
*4.1 Jednorázové výkony
*4.2 Dlouhodobé development programy (DDP)
**4.2.1. Příklady tématických okruhů DDP
**4.2.2. Praktické dopady DDP pro manažera
**4.2.3. Praktické dopady DDP pro vrcholového sportovce

 

1. Kde máme společné téma – proč za mnou klienti přicházejí

Představte si, že náš mozek si od našeho narození pamatuje úplně vše, co jsme kdy zaznamenali našemi smysly. Vše v něm máme uloženo. Proč si to ale nepamatujeme my? Protože tyto vzpomínky a informace jsou uloženy převážně v naší hluboké paměti, neboli na mozkové frekvenci Théta, odkud si je nemůžeme jen tak naší vůlí sami vytáhnout. (Současná věda udává naši schopnost vědomého přístupu méně než 5% a toto číslo především vlivem sílící technosféry a naší čím dál větší závislosti na ni neustále klesá.) A proč tomu tak je? V podstatě na to existuje velmi jednoduchá (ve své podstatě ale nesmírně složitá) odpověď: chybí nám kvalitní energie, protože s ní neefektivně hospodaříme.

Musíme si uvědomit, že náš mozek jako jakýkoliv jiný výkonný orgán potřebuje ke svému optimálnímu chodu kvalitní energii. Nemluvím zde ani tak o energii vázané na fyziologické procesy, kterou si náš organismus sám vytváří, a kterou si sami ovlivňujeme naši životosprávou a celkovým životním stylem. Mluvím zde o tom „jiném“ typu energie, která je všude kolem nás, a kterou ještě stále mnoho z nás považuje za něco nenormálního, neuchopitelného a možná i nadpřirozeného.

 • ● Pro levohemisférově fungující lidi, kteří máte se slovem „energie“ problém, si toto slovo jednoduše nahraďte slovem „elektrika“ a uvědomte si prosím, že každá buněčná tkáň (i mozek) funguje na principu vodivosti.

Každopádně ať chceme či ne, tato energie, za podpory energie fyziologické, je klíčová k tomu, aby náš mozek, přesněji řečeno jeho šedé buňky (neokortex), byly schopny obsáhnout více informací najednou a my tím byli schopni vidět oné téma v širším kontextu. To totiž vytváří následující logiku: čím širší kontext vnímáme, tím více souvislostí si uvědomujeme a tím větší máme nadhled. Čím větší máme nadhled, tím dále dohlédneme a logicky i více možností řešení pro naši situaci vidíme. A naše uvědomění si těchto možností nám dodává sebedůvěru, protože v nás probouzí energii v podobě touhy, odvahy a motivace, posouvat se v životě dále.

 • ● Možná jste již slyšeli výraz „stav rozšířeného vědomí“. A taky možná, že jste se na to takto ještě nikdy nepodívali, ale všichni tento stav znáte. Pokaždé, když při různých situacích zažíváte náhlý pocit uvědomění, že vám něco najednou jakoby dojde, pospojuje se, neboli takzvané to „aha“, zažíváte tento stav zvýšení energie. Kdo viděl film „Limitless“ s Bradley Coopperem, ví přesně, o čem mluvím.

Bohužel ani ne tak vlivem okolí, ale hlavně nedostatkem našeho vzdělání v této oblasti, nevědomě zacházíme s naší energií čím dál méně efektivně. Prakticky to znamená, že ji více vydáváme, než příjímáme, což přináší dlouhodbě nerovnováhu. Tato energetická nerovnováha způsobuje, že náš mozek slábne a ztrácí vědomou kontrolu sám nad sebou. Výsledkem je, že jedeme čím dál větší část našeho času na „autopilota“ – čím dál více se necháváme řídit podvědomými automatismy našich návyků a přesvědčení, které největší míře vznikají v ranném dětství a ve výsledku znamenají, že si nevědomě nabíháme do situací, které bychom vědomě nikdy nepřipustili. A ve hře je tato logika: vznikem těchto nechtěných situací vzniká nepříjemná emoce, tedy stres, který následně ovlivňuje naši energii, a tím vytváří další a nové nevědomé návyky (programy).

 • ● A takto bych mohl pokračovat, ale nebudu, protože předpokládám, že pokud jste se dostali až sem a čtete tyto řádky, nebudete úplní začátečníci a máte o tomto tématu už jisté povědomí. Pro ty, kteří by chtěli více porozumět důvodům pro nutnost vědomé práce s našim podvědomými programy, doporučuji shlédnout povídání Dr. Bruce Liptona na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=8Ca1rdhkQR0

 

Vysvětlení obrázků:
Poklesem dynamické síly (energie) v organismu dochází k poklesu funkčnosti našeho mozku, což vede k menšímu počtu mozkem nabízených možností řešení naší situace – nevíme si rady (obr. vlevo). Znovuobnovením energetické hladiny dochází k rozšíření kontextu situace a tím k obnovení koncentrace na požadovaný cíl – znovu nacházíme řešení (obr. vpravo).

Zdroj: Koncept Mental Supremacy® 2015

 

2. Co je řešením tématu – hlavní cíl spolupráce

Naším cílem je hlouběji do tématu proniknout, vzdělat se a naučit se vědomě se svojí energií pracovat a systematicky v našem organismu navyšovat jak její hladinu, tak i její kvalitu.

 

3. Kdo jsou moji klienti

Především ti, kteří již pochopili, že myšlenka byla vždy před hmotou. A také ti, kteří už ví, že kdo ovládá myšlenku, ovládá i hmotu.

Mé klienty mohu principiálně rozdělit do dvou skupin:

A) Klienti, kteří mají konkrétní problém (téma), a chtějí se přes něj posunout dále.
B) Klienti, kteří naopak žádné konkrétní téma nemají, ale chtějí jej najít, a tak se posunout v životě dále.

 

4. Jak spolupráce probíhá – praktický postup

Dle požadovaného cíle (jestli se jedná o řešení aktuálního konkrétního problému (klienti A) nebo výsledkově orientovaný proces dlouhodobého rozvoje (klienti A+B), navrhuji a provádím jak jednorázové výkony, zaměřené na konkrétní téma, tak individuální dlouhodobé rozvojové (development) programy s jasnou tématickou strukturou a předem definovaným cílem. (Zde současně vstupuji do role „podpůrné síly klienta“ při jeho cestě za svým cílem).

*4.1. Jednorázové výkony

 • ● probíhají formou konzultace, koučinku, fyzického tréninku nebo kineziologického sezení

*4.2. Dlouhodobé development programy (DDP)

 • ● obsahem programů je kombinace teoretického vzdělánípraktických modulů na zvyšování energetiky formou koučinku, fyzických tréninků a kinezilogických sezení
 • ● setkávání probíhá v pravidelných intervalech (Možnost volby různých stupňů délky a intenzity – např. roční program, 90 minutová sezení ve frekvenci 2 až 4 krát měsíčně.)
 • ● Možnost procesní podpory, kterou využívají především vrcholoví sportovci a manažeři, kde je tlak na výsledek jejich každodenním chlebem (např. centrace před důležitým jednáním nebo zápasem, feedback a rozbor po výkonu, konzultace při procesu přijímání důležitých rozhodnutí, příprava taktiky, apod.).

**4.2.1. Příklady tématických okruhů DDP

 • ● energetika našeho organismu – co je to energie, odkud se bere, jak se projevuje „neezotericky“, a především jak ovlivňuje naše biopole a následně tím naše volní schopnosti – myšlení a jednání v návaznosti na naši každodenní efektivitu. Pochopíte a naučíte se principy, jak svoji energetiku systematickým tréninkem navyšovat, silněji působit na okolí a dosahovat tak rychleji vlastních cílů.
 • ● vztah našeho vědomí a podvědomí v závislosti na kvalitě naší energie – co je to podvědomý stres, jak tento nechtěný stres vzniká a jak skrz naši podvědomou (emoční) rovinu ovlivňuje naši energetiku, a tím i veškerý projev v každodennosti. Také porozumíte, co je to psychosomatika a jak vznikají nemoci, pro které není racionální vysvětlení. Naučíte se tento podvědomý stres rozpoznávat a zároveň pochopíte, jakým způsobem na sobě pracovat, abyste se stali vůči stresu odolnější.
 • ● energetická výměna mezi námi a okolím – proč se v určitých situacích a s určitými lidmi nebo systémy cítíme vyčerpáni více než obvykle, jakým způsobem k této nevědomé výměně dochází a jakou roli hrají naše rodinné vztahy nebo hrálo utváření naší osobnosti v období dětství a dospívání. Dozvíte se, jak funguje vědomá ale i nevědomá manipulace, jaké jsou její nástroje a jak se ji vyhnout. Porozumíte například i principům tzv. nevědomého „energetického upírství“, naučíte se ho rozpoznat, konstruktivním způsobem konfrontovat a celkově si tak chránit svoji energetiku.
 • ● energetická centrace neboli také koncentrace – co to je, jak souvisí se stavem, který se nazývá „flow“. Jak systematicky navyšovat četnost výskytu těchto energeticky vysokých stavů. Pochopíte, že koncentrace není záležitost jen naší hlavy, ale především naší energetiky a schopnosti ji vědomě zaměřovat. Naučíte se energetická cvičení na rychlou centraci organismu před výkonem a při náročných situacích.
 • ● Timing a využívání energetické křivky – energie se nedá zastavit, ale protože se řídí zákony přírody, dá se její směr působení předvídat a také přeměnit. Jakmile porozumíte těmto zákonům, otevřou se vám nové možnosti k jejich využívání v rámci komunikace, přípravě taktiky, strategickému rozhodování a plánování apod. Naučíte se svoji energetiku kontrolovat a soustředit do vhodného momentu, náročné situace se postupně stanou vaši „domácí půdou“.

**4.2.2. Praktické dopady DDP pro manažera

Shrnul bych jednou větou: vysoká energie a leadership jsou spojené nádoby. Dovednost vést ostatní vyžaduje přirozenou schopnost udržet si v náročných situacích nadhled a brát na vědomí jak signály okolí, tak signály své duše a těla. A to vše s vědomím si svých zkušeností, ale zároveň i vnímáním aktuálního momentu bez jakékoliv závislosti na minulých rozhodnutích. Klíčem k této rovnováze je právě vědomá práce se svoji energetikou, a to jak na mentální (vědomé) rovině, tak na rovině emoční (podvědomé), tak i na rovině tělesné.

Vysvětlím na příkladu srovnání se sportovcem
Manažer je stejně jako sportovec hodnocen za svůj výkon. Denně hraje soutěže a zápasy, jen s tím rozdílem, že se nejedná jako u sportu o zápasy oficiální a veřejné (tváří tvář soupeři), ale spíše o zápasy skryté (věřím, že každý zkušený manažer tuší, co tím mám na mysli).

A teď si to dejme do kontextu: náročné jsou obě profese, jedna více fyzicky, druhá zase mentálně. Na konci dne oba potřebují zregenerovat, protože je čeká další „zápas“ v podobě pracovního dne.

A teď si to porovnejme: kdo pomáhá sportovci s taktikou a herními dovednostmi? No přece trenér neboli kouč. Kdo pomáha manažerovi? Nadřízený, možná také kouč.. odpovězte si sami.

A nabízí se další otázka: kdo pomáhá sportovci s jeho fyziologickou energetikou, aby měl dostatek fyzické síly provádět v praxi všechny dovednosti, které se s trenérem a koučem naučí? (Ve sportovní řeči se této oblasti říká „fyzická kondice“). Přece kondiční specialista ve spolupráci s fyzioterapeutem. A jak je to u manažera? Kdo se stará o jeho fyzickou kondici? .. tady už nacházíme první slepá místa, většinou je na toto manažer sám..

A teď klíčová otázka: kdo pomáhá sportovci s jeho komplexní energetikou, která ovlivňuje jeho volní schopnosti, úroveň motivace, mentální odolnost a celkovou sílu ustávat tlak a kráčet vpřed? Ve vrcholovém sportu už je to běžně psycholog nebo čím dál čatěji mentální kouč. A kdo tuto roli zastává u vrcholového manažera? Kdo se stará o něj, když přece výkon podává podobný jako vrcholový sportovec?

Konkrétně se navýšení energie za pomocí DDP projeví manažerům takto:

 • ● zvýšením mentální odolnosti, sebekontroly a vědomého projevu
 • ● rozvojem strategicko-taktického myšlení
 • ● efektivnější komunikací, pohotovostí a rozhodností
 • ● vyšší schopností ovlivňovat týmové i individuální porady (průběh i výsledek)
 • ● vyšší schopností vést a motivovat ostatní

**4.2.3. Praktické dopady DDP pro vrcholového sportovce

 

+ Jak pracuji s firmami?

Obsah sekce
1. Kde máme společné téma – proč mne firmy oslovují
2. Co je řešením tématu
3. Jaká je moje kompetence, když s firmou spolupracuji
4. Jak to prakticky provádím – forma spolupráce
*4.1 Co je to Business Master Key

1. Kde máme společné téma – proč mne firmy oslovují

Jednotlivec nebo firma.. stejné téma, jen v širším kontextu

Na firmu se dá pohlížet v podstatě stejně jako na jednotlivce, a to jako na živý pulzující organismus, který má kromě svého těla také svůj mozek, jehož funkčním projevem je účinně nastavený směr firmy. Tento mozek tvoří vedení společnosti, tým manažerů skládající se z jednotlivců. A stejně tak jako kvalita výkonu mozku každého manažera jednotlivce odpovídá kvalitě jeho vlastní energie (o principech fungování energie jednotlivce se věnuji v předešlé otázce), odpovídá i výkon firmy kvalitě společné energie celého kolektivu manažerů.

Zamyslete se… jak asi přemýšlí a rozhoduje se manažer, který postrádá energii? Jak se bude projevovat? Bude takový člověk přemýšlet dlouhodobě a v zájmu budoucnosti firmy? Bude hledat ta řešení, jejichž pozitivní dopad se obvykle neprojeví hned, ale on si za tím stejně půjde, protože ví, že je to tak pro firmu správné? Nebo naopak půjde po okamžitém výsledku, aby si sám svoji pozici obhájil, urval si něco pro sebe a získal si tak prostřednictvím vlastní jistoty alespoň trochu té energie zpět? Už víte, proč mnozí manažeři sklouzávají k micromanagementu, řeší operativu namísto toho, aby pohlédli do dáli? Oni totiž ne, že by nechtěli, oni vlastně ani nemůžou, protože jim chybí energie.

A teď rozšiřme naši optiku z organismu jednotlivce na organismus firmy. Jak bude asi vypadat mozek firmy, který tvoří sice vysoce kvalifikovaní manažeři, ale stejně tak manažeři bez energie? Jak bude fungovat firma, kde vysoká kolektivní energie chybí? V jakém duchu bude tato firma řízena? U klasické operativy to ještě půjde, ta se dá provádět jednotlivě a „na autopilota“, ale co u těch zásadních témat, které víc než cokoliv vyžadují kolektivní konsensus, jehož značí společná rozhodnost, jasný postoj a široký záběr? Zhodnoťte sami.. znáte například typy porad, kde jediným hmatatelným výstupem je společná shoda na termínu další porady?

Uvědomme si jedno podstatné: energie je pohyb, a to na různých rovinách.. myšlenkovým pohybem vše začíná a tím fyzickým končí. Bez energie není možné dělat velké věci!

Úroveň energie rozhoduje o kvalitě manažerských procesů

Jednou mi jeden vysoce postavený manažer před mojí facilitací jejich strategické porady řekl krásnou větu: „hlavně nevzlétněme moc vysoko, to bychom neudýchali.“ Tím bylo řečeno vše. Přeloženo jednoduše: „neřešme nic složitého, na to nám chybí šťáva“. Jenže ono to často ani jinak nejde. Ty opravdové vhledy a strategická rozhodnutí si doslova vyžadují vystoupat vysoko, aby se mohlo následně zaseknout hluboko. Čím výše postavený manažer, tím vyšší a širší pohled musí být schopen udržet, aby mohl co nejhlouběji proniknout do podstaty tématu. Ovšem často je na to doslova sám, protože jeho kolegové s ním toto vysokofrekvenční myšlení nevydrží a nevědomě začnou stahovat dolů jak energii jeho, tak i energii celého týmu. Praktickým výstupem jsou pak témata vyřešená jaksi „napůl“, neboli nevýsledek, nekonkrétnost a nevyjasněnost.. prostě odsunuty napříště. A metodické poučky, hodiny manažerských školení, chytré knížky a návody, nic z toho nepomáhá. Když není energie, směr firmy neudává ani tak smysl, ale aktuální potřeba jednotlivých lidí si tuto energii doplnit.

2. Co je řešením tématu
 1. ● Stejně jako ve všech dalších oblastech manažerských dovedností, jejichž rozvíjení je již bráno jako naprostá samozřejmost, tak i v této oblasti se komplexně vzdělat.
 2. ● Bez nadbytečné ezoteriky pochopit principy, jak si energii navzájem ovlivňujeme, jak ji můžeme individuálně i týmově využívat pro podporu vysokofrekvenčního myšlení, a efektivněji tak řídit firmu.
3. Jaká je moje kompetence, když s firmou spolupracuji?

Připravuji půdusjednocuji kontextvyrovnávám a zvyšuji energii. Učím manažery a jejich týmy vědomě s energií pracovat, aby mohli jasněji a rozhodněji zasahovat cíl. Tím cílem je dosažení společného konsensu za méně času a vydaných sil. Aby při poradách, v kancelářích a v celé firmě bylo dostatek dynamiky, aby všichni chápali dané téma stejně a nepromítali do firemních rozhodnutí svá ega, přesvědčení a osobní dramata, jenž stahují tuto týmovou energii dolů. Aby co nejvíce manažerů bylo ve svém projevu vědomých, aby pojem „energie“ dostal své jasné a transparentní místo. Aby firma následně co nejméně potřebovala externí konzultanty, jako jsem já, protože si manažeři umí se svou energetikou pomoci sami.

4. Jak to prakticky provádím – forma spolupráce

Konzultuji, koučuji, přednáším, školím, moderuji porady, provádím na toto téma vzdělávací teambuildingy, ale především „instaluji“ do firem za tímto účelem vytvořený univerzální nástroj Business Master Key, který firmám umožňuje v této oblasti získat vlastní autonomii.

*4.1. Co je to Business Master Key

Řečeno jazykem IT, jedná se o software, kde hardwarem nejsou PC, ale mozky a intelekt manažerů.

Jedná se o jazyk souvislostí, jehož ovládnutí přináší pro management zcela nové možnosti, obzvláště:

1) nástroj k utváření strategických rozhodnutí
2) nástroj ke zjednodušení operativy
3) nástroj k profesnímu a osobnímu rozvoji

+ Jaké metody používám?

Společným jmenovatelem pro všechny mé přístupy je pojem energie a její praktický projev, který se odráží především v naší schopnosti rovnoměrně a naplno zapojit obě hemisféry našeho mozku a získat tím následně přístup k širším vhledům našeho vědomí pro vyšší šanci k nalezení optimálního řešení. Za tímto účelem (zvýšení hladiny energie a docílení dynamizace buněk jednotlivých částí neokortexu) kombinuji jak metody z oblasti specializované kineziologie a mentálně-dynamického koučinku Mental Supremacy®, tak i další metodické prvky alternativnějšího charakteru (rodinné konstelace apod.).

Proč používám často i metody spojené se sportovním pohybem?

Abych s vámi mohl pracovat ať už individuálně, nebo v týmu, musím vás vybavit vzděláním, které není ve světě byznysu a sportu úplně obvyklé. Je to vzdělání o tom, jak funguje energie v našem organismu a jak si její hladinu navzájem mezi sebou ovlivňujeme.

Vzhledem k tomu, že mnoho z vás klientů jste se s tématem „energie“ setkali jen okrajově, proto vytvářím názorné situace, abyste si energii mohli skutečně doslova „ošahat“ a zažít na vlastní kůži.

Jedna z cest, jak to mohu udělat “neezotericky” a navíc i příjemným způsobem, vede přes dynamiku sportovního pohybu. Ovšem ne přes samotné sportování, ale přes “specifické” pochopení jeho dynamické složky. Jak jinak můžete energii poznat a pochopit přirozeněji a “pozemštěji”, než ji doslova fyzicky prožít v podobě ideálně načasovaného pohybu, úderu nebo přihrávky, kdy se okamžitě můžete přesvědčit o dopadu vaší činnosti na okolí? Potřebujete k tomu jediné: vědět, jak a kam se dívat.

Můžete namítat, že ač se sportem neživíte, sportujete denně, a tyto stavy dobře znáte. Pokud ano, tím lépe. Máme na čem stavět. Já vám navíc k tomu odkryji způsob, jak porozuměním zákonů sportovního pohybu můžete snížit svůj energetický výdej a to například v komunikaci s osobním nebo obchodním partnerem, při vedení porad a obchodních jednání, při tvorbě obchodní strategie nebo jiných nejen manažerských dovedností.

 

Proč při svých výkonech držím často v ruce meč?

Meč nás od pradávna provázel (především muže) jako nástroj k ochraně našeho práva na život. Každý byl zodpovědný sám za sebe. Když přišlo ohrožení, nebyl čas na omluvy, že nám něco nejde, že něco neumíme nebo že zrovna nejsme připraveni. Museli jsme se postavit soupeři čelem, ať přicházel odkudkoliv a kdykoliv. Jinak jsme přišli o hlavu. Nebyl prostor pro alibi!

V dnešní vyspělé sociálně odpovědné době se už nemusíme tolik spoléhat na vlastní síly v podobě našich dovedností. Zvykli jsme si opírat se a schovávat o organizační a právní struktury, sociální sítě, navigační a jiné systémy, které nám doslova „kryjí záda“ před přímou konfrontací s každodenní neefektivitou.

Když uchopíme meč a necháme jej promluvit svým jazykem, pochopíme, že hodnoty jako jsou odvaha, rozhodnost a přímost mohou být stejně jako před lety projeveny i v dnešní době.

Kontakt

office@radimvaligura.com

+420 702 038 107

 

Kde mě najdete:

Kancelář Praha
Americká 35, 12000 Praha
Kancelář Brno
Trávníky 41, 60200 Brno
Právní subjekty, pod kterými vystupuji:
VALIGURA Consulting & Management s.r.o.
Americká 35, 12000 Praha
ičo: 06855474
OPTION SIGMA s.r.o.
Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno
ičo: 29368511
mapa Prahamapa Brno